Maxsus imkoniyatlar
Ko'rinishi

Oddiy ko'rinishda

Oq-qora ko'rinishda

Qoraytirilgan ko'rinishda

Shrift kattaligi

100%

Mobil qurilmalar ro'yxati

O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanish uchun IMEI-kodlari ro'yxatdan o'tishi shart bo'lgan mobil qurilmalar

Mobil qurilmalar ro'yxati

O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanish uchun IMEI-kodlari ro'yxatdan o'tishi shart bo'lgan mobil qurilmalar

Mobil qurilmalar

IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkazilishi majburiy bo'lgan mobil qurilma turlari

SIM-modulli planshetlar

Tablet

SIM-modulli smartfonlar

Smartphone

SIM-modulli mobil / funksional telefonlar

Mobile / Feature phone

SIM-modulli portativ qurilmalar,shu jumladan CHSHK (cho'ntak shaxsiy kompyuteri)

Portable (Included PDA)

Ko'chma qurilmalar

Handheld